Posiadamy szerokie doświadczenie związane z problematyką prawną nieruchomości. Przeprowadzamy klienta przez cały proces związany z jej nabyciem i eksploatacją. Dokonujemy szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości. Doradzamy w zakresie źródeł finansowania. Zabezpieczamy prawidłową realizację transakcji. Opracowujemy projekty umów najmu. Reprezentujemy przed organami administracji publicznej.

W ramach działalności zajmujemy się:

 • kompleksową analizą stanu prawnego nieruchomości
 • zabezpieczaniem nabycia lub zbycia nieruchomości
 • prowadzeniem postępowań wieczystoksięgowych
 • uzyskiwaniem decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę)
 • sporządzaniem projektów umów najmu
 • procedurą ustalania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • podziałem i scaleniem nieruchomości (w tym opłatą adiacencką, również z tytułu posadowienia urządzeń infrastruktury technicznej)
 • odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości
 • odszkodowaniami w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ustanawianiem służebności przesyłu
 • obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych
Kancelaria Adwokacka Jarosław Reimus

ul. Grunwaldzka 19/423

60-782 Poznań

tel. 600 443 073

kancelaria@reimus-adwokat.pl