Prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Współpraca opiera się o wykonywanie dla klientów pojedynczych zleceń lub prowadzenie obsługi stałej. Oferujemy nasze usługi już od etapu wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności dla danego przedsięwzięcia. W celu zapewnienia wysokiego standardu usług współpracujemy z notariuszem oraz doradcą podatkowym.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmujemy się:

  • prowadzeniem postępowań rejestrowych w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • opracowywaniem projektów dokumentów wewnętrznych spółki (uchwały organów spółki, regulaminy)
  • sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym
  • reprezentacją w postępowaniach sądowych (dochodzenie roszczeń, odpowiedzialność członków zarządu spółki, sprawy pracownicze)
  • reprezentacją w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
  • windykacją należności
  • wsparciem w prowadzeniu negocjacji
Kancelaria Adwokacka Jarosław Reimus

ul. Grunwaldzka 19/423

60-782 Poznań

tel. 600 443 073

kancelaria@reimus-adwokat.pl