Realizacja zamierzeń budowlanych inwestorów jest z biznesowego i prawnego punktu widzenia procesem wielowątkowym. Normy kontraktowe FIDIC w sposób dokładny regulują stosunki pomiędzy inwestorem a wykonawcą, wprowadzając specyficznych uczestników przedsięwzięcia budowlanego oraz precyzyjnie określając poszczególne etapy jego realizacji. Pomoc prawna w tym zakresie opiera się o złożoną analizę i wymaga szczególnej skrupulatności. Zdarza się, że skuteczne wsparcie przedsiębiorcy wymaga stworzenia zespołu prawników, dedykowanych wyłącznie do obsługi jednej inwestycji.

W ramach naszej działalności między innymi:

  • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów o wspólne wykonanie inwestycji, o wykonanie projektu budowlanego, o roboty budowlane.
  • prowadzimy bieżące doradztwo na etapie realizacji inwestycji
  • reprezentujemy strony procesu budowlanego w sporach sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców będących podwykonawcami
  • reprezentujemy w postępowaniach przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego
Kancelaria Adwokacka Jarosław Reimus

ul. Grunwaldzka 19/423

60-782 Poznań

tel. 600 443 073

kancelaria@reimus-adwokat.pl