Spory sądowe to nasza specjalność. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych postępowań obejmujących różnorodne dziedziny prawa. Potrafimy realnie oceniać szanse. Szybko reagujemy. Jesteśmy zawsze przygotowani.

Nasze usługi obejmują między innymi :

  • dochodzenie naprawienia szkody (np. szkody komunikacyjne, wypadki pracownicze, błąd w sztuce lekarskiej, zniszczenie mienia)
  • regulację stanu prawnego i korzystania z nieruchomości (np. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, opróżnienie lokalu mieszkalnego)
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych (np. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbing, ochrona dóbr osobistych pracowników)
  • postępowanie przeciwegzekucyjne (np. pozbawienie wykonalności tytuły wykonawczego, zwolnienie przedmiotu od egzekucji)

Równocześnie oferujemy klientom doradztwo na etapie przedprocesowym:

  • przygotowywanie wezwań do zapłaty
  • pomoc w pozyskaniu koniecznej dokumentacji
  • uczestnictwo w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych
  • sporządzanie projektów i opiniowanie umów, porozumień, ugód pozasądowych.
Kancelaria Adwokacka Jarosław Reimus

ul. Grunwaldzka 19/423

60-782 Poznań

tel. 600 443 073

kancelaria@reimus-adwokat.pl