Ze względu na szczególną specyfikę, prowadzenie spraw rodzinnych wymaga od adwokata wyczucia i taktu. Obieramy strategię uzależnioną od indywidualnej sytuacji klienta, pamiętając jednocześnie, że prawo rodzinne powstało w celu ochrony małoletnich dzieci. Pomagamy prowadzić dialog pomiędzy stronami. Często obserwujemy, że ugoda jest dla klienta korzystniejsza nawet od najlepszego wyroku. Doradzając, myślimy przyszłościowo.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego:

 • o rozwód
 • o separację
 • o podział majątku wspólnego
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny
 • o alimenty (na rzecz dzieci, na rzecz byłego małżonka)
 • o władzę rodzicielską
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o ustalenie pochodzenia dziecka

Równocześnie oferujemy klientom doradztwo w zakresie:

 • stosunków majątkowych między małżonkami (umowne ustroje majątkowe)
 • relacji małżonków w stosunku do banków i instytucji kredytowych
 • odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków
 • uregulowania spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
Kancelaria Adwokacka Jarosław Reimus

ul. Grunwaldzka 19/423

60-782 Poznań

tel. 600 443 073

kancelaria@reimus-adwokat.pl